Shea Butters

View all
 • raw shea butter

  Unrefined Shea Butter (16 oz)

  $ 18.95
  Select options
 • bulk shea butter

  Unrefined Shea Butter Bulk (10lb)

  $ 114.00
  Select options
 • African yellow shea butter

  Yellow Shea Butter (8 oz)

  $ 14.95
  Select options
 • Other Butters

  View all
 • kokum butter

  Kokum Butter (8 oz)

  $ 14.95
  Select options
 • raw organic mango butter

  Mango Butter (16 oz)

  $ 20.95
  Select options
 • unrefined cocoa butter

  Unrefined Raw Cocoa Butter (16 oz)

  $ 22.95
  Select options
 • Carrier Oils

  View all
 • organic rosehip seed oil

  Organic Rosehip Oil

  $ 15.50
  Select options
 • organic jojoba oil

  Organic Jojoba Oil

  $ 15.95
  Select options
 • organic almond oil

  Organic Almond Oil

  $ 15.95
  Select options
 • Carnauba Wax – 16oz

  $ 22.95
  Select options
 • white beeswax pellets

  White Beeswax Pastilles

  $ 19.95
  Select options
 • beeswax block from Texas

  Texas Beeswax

  $ 26.95
  Select options
 • Dry Flowers

  View all
 • Dry Calendula Flowers

  $ 16.00
  Select options
 • chamomile flowers

  Dry Chamomile Flowers

  $ 16.75
  Select options
 • dried rose petals

  Dried Rose Petals

  $ 16.00
  Select options
 • Pre-Made Products

  View all
 • bum bum cream

  Better Bum Bum Cream

  $ 30.50
  Select options
 • scar cream

  Scar Eraser | Whipped Cocoa & Shea Butter

  $ 19.50
  Select options
 • peppermint whipped body butter

  Whipped Body Butter – Peppermint and Vanilla

  $ 19.00
  Select options
 • Kits and Sets

  View all
 • butter set

  Cosmetic Butters Set (1lb Blocks)

  $ 56.50
  Select options
 • cosmetic butters set

  Cosmetic Butters Set (8oz Blocks)

  $ 40.95
  Select options
 • cosmetic butters set jars

  Cosmetic Butters Set (8oz Jars)

  $ 41.95
  Select options
 • Other Products

  View all
 • zinc oxide powder

  Zinc Oxide Powder

  $ 21.99
  Select options
 • african black soap

  African Black Soap Set

  $ 19.95
  Select options